Chefredaktör - Martin Elf

Chefredaktör

Jag heter Martin Elf och är Chefredaktör på VapeCenter.se – Mitt roll på Vape Center är att gå igenom och bestämma vilket material som ska publiceras, och vilket som inte är lämpligt att publicera.

Content Creator - Shoan Housain Ali

Content Creator

Jag heter Shoan Housain Ali och är en Content Creator på VapeCenter.se – Min roll på Vape Center är att hitta och skapa intressanta artiklar och annat kul som kan tänkas finnas om vaping.